Οι νικητές είναι:

Παρασκευή 

Βελέντζας
Κονταξάκης
Αφροδίτη Ρουμπάκη
Βλάχου Ελένη
Σάββατο
Ανδρή
Νόλλα
Μαυρέλης
Βερόνικα Φυτιλή
Χορεφτάκης Μιχάλης
Κυριακή
Ανέστης Ντονικιάν
Στέλλας Γιάννης
Μαρία Μόσχου
Κολέτσος
Αδαμαντία Κρητικού
Κατσαφάδου