Το «YOUWEEKLY» απολογείται για την εμπλοκή του ονόματός τής κας Μαργαρίτας Φουρέρα στην αρχική ανάρτηση της 19ης Δεκεμβρίου 2016 ( ώρας 10:28) που αφορούσε σε έξοδο του κ. Β. Σταθοκωστόπουλου σε νυχτερινό κέντρο με τη νέα του συνοδό, ιδιότητα που ανακριβώς κι εσφαλμένως αποδόθηκε αρχικά στην κα Μαργαρίτα Φουρέρα, πρόσωπο παντελώς άσχετο με το διαλαμβανόμενο στο δημοσίευμα γεγονός, το οποίο αφορούσε, όπως εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε, έτερη νέα γυναίκα, γυμνάστρια στο επάγγελμα.

Μολονότι, ως γνωστόν, την ίδια ημέρα και ώρα 11:26 υπήρξε άμεση ανάρτηση για τη διόρθωση του σφάλματος αναφορικά με την ταυτότητα της καλλονής- συνοδού του κ. Σταθοκωστόπουλου – οφειλομένου σε προφανή πλάνη μας, καθώς οι πηγές μας απεδείχθησαν εν προκειμένω ανακριβείς – καθώς και πλήρης αποκατάσταση του γεγονότος στην ορθή του βάση, με ρητή μνεία ότι η κα Μαργαρίτα Φουρέρα ουδόλως συσχετίζεται με αυτό, ούτε με τον κ. Β. Σταθοκωστόπουλο, ο ιστότοπος «YOUWEEKLY», κατόπιν της από 9-1-2017 Εξωδίκου της κ. Μ. Φουρέρα, δημοσιεύει σήμερα την κάτωθι αποκαταστατική δήλωση – συγγνώμη προς την κα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΟΥΡΕΡΑ για την αναφερόμενη σε αυτή ανάρτηση της 19ης Δεκεμβρίου 2016 (ώρας 10:28) :

Το «YOUWEEKLY» επιβεβαιώνει την ανάκληση τού ως άνω άρθρου καθ’ ό μέρος αυτό αναφερόταν στην ίδια, άλλως ανακαλεί εκ νέου αυτό, δηλώνοντας ότι η κ. Μαργαρίτα Φουρέρα, ουδεμία σχέση και συναισθηματικό δεσμό διατηρεί με τον κο Σταθοκωστόπουλο και πως το από 19-12-2016 σχετικό δημοσίευμα υπήρξε απολύτως αναληθές και ανακριβές όσον αφορά το πρόσωπό της , καθώς ουδέποτε βρέθηκε στο χώρο που αναφερόταν σε αυτό και ούτε είναι το ίδιο πρόσωπο με το απεικονιζόμενο στο βίντεο που συνόδευε το εν λόγω δημοσίευμα. Παράλληλα, οι συντελεστές του «YOUWEEKLY» εκφράζουμε τη λύπη μας για το ατυχές περιστατικό και, μολονότι ενεργήσαμε ανυπαίτια, ζητούμε, σύμφωνα και με το περιεχόμενο του υποδειχθέντος από την κ. Μαργαρίτα Φουρέρα επανορθωτικού δημοσιευμάτος, συγγνώμη για την αναστάτωση και στεναχώρια που αιτιάται ότι προκλήθηκαν στην ίδια , το σύζυγο και τις οικογένειές τους, επιφυλασσόμενοι, όπως άλλωστε και η εξωδίκως διαμαρτυρηθείσα, για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

loading...