Η Λίλιθ ή Μαύρη Σελήνη σηματοδοτεί τα ανεξέλεγκτα συναισθήματα, την επιθυμία για εκδίκηση και την απόκρυφη και τρομακτική πλευρά της σεξουαλικότητάς μας. Η Λίλιθ φέρνει συχνά εμπειρίες πόνου και απώλειας: αποβολή, άμβλωση, καθώς και πράξεις βίας ή μοιραίο θάνατο. Επίσης έχει πολύ ισχυρή επίδραση στις σχέσεις. Σχέσεις που ξεκινούν υπό την επίδραση της Λίλιθ, συνήθως μπορεί να καταλήξουν να είναι  επικίνδυνες, επώδυνες, έντονες, βασανιστικές και παράξενες. Σε αυτό το είδος των σχέσεων, υπάρχει μια μοιραία έλξη. Και εδώ είναι το καρμικό αποτέλεσμα της Λίλιθ που έρχεται στο φως.Δείχνει το είδος του Κάρμα για τη ζωή του ατόμου.

Η Λίλιθ βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο ζώδιο κατά τη στιγμή της γέννησης του καθενός από εμάς. Κοιτάξτε παρακάτω για να δείτε σε ποιο ζώδιο βρισκόταν η Λίλιθ κατά τη στιγμή της γέννησής σας και διαβάστε το αντίστοιχο ζώδιο:
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ

-Από 1/10/1922 έως 27/6/1923
-Από 7/8/1931 έως 1/5/1932
-Από 11/6/1940 έως 7/3/1941
-Από 17/4/1949 έως 10/1/1950
-Από 20/2/1958 έως 15/11/1958
-Από 27/12/1966 έως 21/9/1967
-Από 1/11/1975 έως 26/7/1976
-Από 6/9/1984 έως 1/6/1985
-Από 12/7/1993 έως 6/4/1994
-Από 18/5/2002 έως 10/2/2003

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ

-Από 28/6/1923 έως 23/3/1924
-Από 2/5/1932 έως 25/1/1933
-Από 8/3/1941 έως 1/12/1941
-Από 11/1/1950 έως 6/10/1950
-Από 16/11/1958 έως 12/8/1959
-Από 22/9/1967 έως 16/6/1968
-Από 27/7/1976 έως 22/4/1977
-Από 2/6/1985 έως 25/2/1986
-Από 7/4/1994 έως 1/1/1995
-Από 11/2/2003 έως 6/11/2003

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ

-Από 23/3/1924 έως 16/12/1924
-Από 26/1/1933 έως 22/10/1933
-Από 2/12/1941 έως 27/8/1942
-Από 7/10/1950 έως 3/7/1951
-Από 13/8/1959 έως 7/5/1960
-Από 17/6/1968 έως 13/3/1969
-Από 23/4/1977 έως 16/1/1978
-Από 26/2/1986 έως 22/11/1986
-Από 2/1/1995 έως 27/9/1995
-Από 7/11/2003 έως 2/8/2004

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

-Από 17/23/1924 έως 11/9/1925
-Από 23/10/1933 έως 18/7/1934
-Από 28/8/1942 έως 23/5/1943
-Από 4/7/1951 έως 28/3/1952
-Από 8/5/1960 έως 31/1/1961
-Από 14/3/1969 έως 7/12/1969
-Από 17/1/1978 έως 12/10/1978
-Από 23/11/1986 έως 18/8/1987
-Από 28/9/1995 έως 22/6/1996
-Από 3/8/2004 – 29/4/2005

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ

-Από 12/9/1925 έως 8/6/1926
-Από 19/7/1934 έως 13/4/1935
-Από 24/5/1943 έως 17/2/1944
-Από 29/3/1952 έως 22/12/1952
-Από 1/2/1961 έως 28/10/1961
-Από 8/12/1969 έως 2/9/1970
-Από 13/10/1978 έως 9/7/1979
-Από 19/8/1987 έως 13/5/1988
-Από 23/6/1996 έως 19/3/1997

ΛΙΛΙΘ ΣΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟ

-Από 9/6/1926 έως 4/3/1927
-Από 14/4/1935 έως 7/1/1936
-Από 18/2/1944 έως 12/11/1944
-Από 23/12/1952 έως 17/9/1953
-Από 29/10/1961 έως 24/7/1962
-Από 3/9/1970 έως 29/5/1971
-Από 10/7/1979 έως 3/4/1980
-Από 14/5/1988 έως 6/2/1989
-Από 20/3/1997 έως 13/12/1997

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΖΥΓΟ

-Από 5/3/1927 έως 28/11/1927
-Από 8/1/1936 έως 3/10/1936
-Από 13/11/1944 έως 8/8/1945
-Από 18/9/1953 έως 14/6/1954
-Από 25/7/1962 έως 19/4/1963
-Από 30/5/1971 έως 23/2/1972
-Από 4/4/1980 έως 28/12/1980
-Από 7/2/1989 έως 3/11/1989
-Από 14/12/1997 έως 8/9/1998

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ

-Από 29/11/1927 έως 24/8/1928
-Από 4/10/1936 έως 29/6/1937
-Από 9/8/1945 έως 5/5/1946
-Από 15/6/1954 έως 10/3/1955
-Από 20/4/1963 έως 14/1/1964
-Από 24/2/1972 έως 18/11/1972
-Από 29/12/1980 έως 24/9/1981
-Από 4/11/1989 έως 30/7/1990
-Από 9/9/1998 έως 4/6/1999

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΤΟΞΟΤΗ

-Από 25/8/1928 έως 20/5/1929
-Από 30/6/1937 έως 25/3/1938
-Από 6/5/1946 έως 29/1/1947
-Από 11/3/1955 έως 4/12/1955
-Από 15/1/1964 έως 9/10/1964
-Από 19/11/1972 έως 14/8/1973
-Από 25/9/1981 έως 20/6/1982
-Από 31/7/1990 έως 25/4/1991
-Από 5/6/1999 έως 29/2/2000

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΑΙΓΟΚΕΡΩ

-Από 21/5/1929 έως 13/2/1930
-Από 26/3/1938 έως 20/12/1938
-Από 30/1/1947 έως 25/10/1947
-Από 5/12/1955 έως 30/8/1956
-Από 10/10/1964 έως 5/7/1965
-Από 15/8/1973 έως 11/5/1974
-Από 21/6/1982 έως 16/3/1983
-Από 26/4/1991 έως 20/1/1992
-Από 1/3/2000 έως 24/11/2000

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΧΟΟ

-Από 14/2/1930 έως 9/11/1930
-Από 21/12/1939 έως 15/9/1939
-Από 26/10/1947 έως 20/7/1948
-Από 31/8/1956 έως 26/5/1957
-Από 6/7/1965 έως 31/3/1966
-Από 12/5/1974 έως 4/2/1975
-Από 17/3/1983 έως 10/12/1983
-Από 21/1/1992 έως 15/10/1992
-Από 25/11/2000 έως 20/8/2001

ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΣ

-Από 10/11/1930 έως 6/8/1931
-Από 16/9/1939 έως 10/6/1940
-Από 21/7/1948 έως 16/4/1949
-Από 27/5/1957 έως 19/2/1958
-Από 1/4/1966 έως 26/12/1966
-Από 5/2/1975 έως 31/10/1975
-Από 11/12/1983 έως 5/9/1984
-Από 16/10/1992 έως 11/7/1993
-Από 21/8/2001 έως 17/5/2002
ΚΡΙΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Κριό βρίσκεστε σε δίλημμα, να ξεκινήσετε ή να μην ξεκινήσετε κάτι. Λαχταράτε την ανεξαρτησία και την ελευθερία σας και φοβάστε να δεσμευτείτε. Όλα αυτά σας προκαλούν παράλογες και απότομες αποφάσεις. Η ζωή όμως θα σας υποχρεώσει να περιορίσετε το «εγώ» σας και να συμπράξετε με τους άλλους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, η ζωή θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά τη δύναμή σας, με μη παρορμητικούς τρόπους, με ευθυκρισία και χωρίς να περιορίζετε την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Θα μάθετε, επίσης, πως πρέπει να δέχεστε τα γεγονότα και να προσαρμόζεστε στις περιστάσεις. Η θέση αυτή της Λίλιθ αποκαλύπτει την απειλή πυρκαγιών και εγκαυμάτων. Λέξεις-κλειδιά: συναισθηματική αστάθεια, ανεξαρτησία, αισθησιασμός, αμφισβήτηση, αγωνιστικότητα και παθιασμένες τάσεις, φόβος αναξιότητας και απόρριψης, έλλειψη αυτοεκτίμησης και προσωπικής αξίας, επιβολή σεξουαλικότητας, νευρικά ξεσπάσματα.

 
ΤΑΥΡΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Ταύρο, θα πρέπει να νικήσετε τους φόβους σας για την αλλαγή, τους φόβους σας για το άγνωστο, τους φόβους σας ότι θα στερηθείτε τα χρήματα, την ιδιοκτησία σας, την αγάπη και τα υλικά αγαθά. Επίσης, η άποψή σας  για τα χρήματα δεν είναι σαφής. Έχετε παράλληλα και την επιθυμία αλλά και την άρνηση των χρημάτων. Άλλες φορές γοητεύεστε από τη δύναμη του χρήματος και άλλοτε παραιτείστε από αυτό. Θα βιώσετε σκληρές συνθήκες ζωής σε ένα περιβάλλον όχι και τόσο αρμονικό, αλλά θα κάνετε το καλύτερο, προκειμένου να βρείτε ξανά την ηρεμία που χρειάζεστε, αλλά με δυσκολία. Λέξεις-κλειδιά: κτητικότητα, ζήλια, αναστολές, ισχυρογνωμοσύνη, μιζέρια, άρνηση να μοιραστεί κάποιος τα χρήματα με τους άλλους, φόβος οικονομικών ελλείψεων, ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, ανασφάλειες, ακόρεστη επιθυμία για συσσώρευση περιουσίας και χρημάτων.

 
ΔΙΔΥΜΟΙ

Αν έχετε τη Λίλιθ στους Διδύμους, η σχέση μεταξύ μυαλού και συναισθήματος είναι αρκετά δύσκολη. Αν κυριαρχεί το συναίσθημα, δεν μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε ένα στόχο και δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις δύσκολες περιστάσεις. Αν το μυαλό σας είναι πιο ισχυρό από ό, τι η καρδιά, τότε μπορεί να καταλήξετε με εμμονές. Έχετε είτε μια έντονη έλξη για την επικοινωνία, τη συγγραφή και την κοινωνικότητα είτε μια αποστροφή που ποτέ δεν θα μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε το γιατί. Σε κάποια στιγμή στη ζωή σας, μπορεί να νοσήσετε από παθήσεις του πνεύμονα, αλλεργίες, πόνο στα χέρια ή να έχετε προβλήματα με τη γλώσσα, τη μνήμη, την όραση και το μυαλό. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσετε προβλήματα που συνδέονται με την απάτη, τις κλοπές και τις δολοπλοκίες. Λέξεις-κλειδιά: ψυχική απομόνωση, νευρικός κλονισμός, σεξουαλική δυαδικότητα, διάχυση σκέψης, διπλή προσωπικότητα, κουτσομπολιά, φόβος της απόρριψης, σύγκριση με τους άλλους, αποστροφή για τους ανθρώπους, μυστικές σκέψεις και συναισθήματα.

 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Καρκίνο, σας αρέσει να βρίσκεστε με πολλούς ανθρώπους στο σπίτι, να τρώτε όλοι μαζί και να είστε μαζί με άτομα με τα οποία μπορείτε να συμμετέχετε σε συζητήσεις, όπου υπάρχει έντονος συναισθηματισμός και γνώσεις. Στον τομέα της οικογένειας, έχετε την τάση να μην αναγνωρίζετε τις καταστάσεις σωστά ή δεν θέλετε να αποδεχτείτε τις καταστάσεις και τις υπάρχουσες συνθήκες. Έχετε καρμική σχέση με τη μητέρα σας. Μπορεί αυτή είτε να είναι απούσα ή να μη βρίσκεται πια στη ζωή είτε πολύ απασχολημένη ή καταθλιπτική και υπερβολικά προστατευτική. Αμφιταλαντεύεστε όσον αφορά τα συναισθήματά σας γι’ αυτήν. Άλλοτε την αγαπάτε βαθιά, και την ίδια στιγμή, την αρνείστε και προσπαθείτε να απεξαρτηθείτε. Λέξεις-κλειδιά: καρμικά χρέη με τα μέλη της οικογένειας, απόρριψη της παιδικής ηλικίας ή της οικογένειας (σε ορισμένες περιπτώσεις), απόρριψη της ευαισθησίας και της θηλυκότητας, συναισθηματικά προβλήματα, σεξουαλική καταπίεση, φαντασίωση, προβλήματα γονιμότητας (μερικές φορές έκτρωση), αυταρχική και καταπιεστική μητέρα ή μητέρα που απουσιάζει ή δεν βρίσκεται πια στη ζωή, προβλήματα διατροφής.

 

 

ΛΕΩΝ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Λέοντα, τονίζεται η δύναμή σας, η επιρροή σας και η υπεροχή σας. Ασκείτε έντονη κυριαρχία στους άλλους. Παλεύετε μέσα σας την ανάγκη σας για ευχαρίστηση, σε σχέση με την απόρριψη του ό, τι είναι ευγενικό και αξιοπρεπές. Επιδιώκετε να ασκήσετε την επιρροή σας και την ηγεσία σας σε όσους είναι γύρω σας. Μέσα σας αισθάνεστε ότι αγαπάτε με την καρδιά σας και δίνετε τα πάντα. Ο πειρασμός της προσωπολατρείας δεν είναι όμως μακριά… Μπορεί επίσης να αισθάνεστε υπερβολική ανάγκη για έντονη ευχαρίστηση, για πάθος και δύναμη που ποτέ όμως δεν θα ικανοποιηθούν. Η ενστικτώδης δύναμή σας επανέρχεται μετά από κάθε σας αποτυχία αλλά και πάλι έχετε την ίδια συμπεριφορά. Λέξεις-κλειδιά: φιλοδοξία, έντονη σεξουαλικότητα, μεγαλομανία, εξαιρετική ζωντάνια, αλαζονεία, επιτυχία αλλά με δοκιμασίες στη δημιουργικότητα και τους έρωτες, φόβος της αλλαγής, εγωκεντρισμός, ζήλια, αποστροφή για την αναγνώριση ή ματαιοδοξία, έλλειψη ταλέντων και δύναμης.

 
ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στην Παρθένο, μπορεί να αποφεύγετε να δουλεύετε ή μπορεί οι άλλοι να αποθεώνουν το έργο σας και γίνεστε εργασιομανείς, μη βλέποντας τίποτε άλλο παρά τη δουλειά σας. Παράλογοι φόβοι, υποχονδρία, παράλληλα με την παθολογική σχολαστικότητα είναι μερικά από τα στοιχεία που σας χαρακτηρίζουν. Έχετε ένα περίεργο συναίσθημα κινδύνου και καχυποψίας, το οποίο παρουσιάζεται κάθε φορά που θέλετε να εμπιστευθείτε κάποιο πρόσωπο. Στην ουσία, μέσα σας, δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε κανέναν, αλλά αυτό είναι το μάθημα που θα σας δώσει η ζωή: πρέπει να αποκτήσετε ξανά την εμπιστοσύνη και αυτό θα αλλάξει τη ζωή σας. Λέξεις-κλειδιά: περιορισμοί στην εργασία μπορεί να επιφέρουν προβλήματα υγείας, σεξουαλικότητα και αρρώστιες ή σεξουαλικότητα και εργασία επιφέρουν απογοήτευση, περιέργεια, περιθωριοποίηση, σκληρές υποχρεώσεις, συναισθηματική και ψυχική αστάθεια, σεξουαλική καταπίεση, καθήκον, υγιεινή, εμμονές, δίαιτα, καθαριότητα, σχολαστικότητα.

 
ΖΥΓΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Ζυγό, έχετε σοφία και διαίσθηση, ανάγκη για συντροφικότητα και αγάπη για τη μουσική και τις τέχνες, αλλά μπορεί να μην έχετε και τη γνώση για το πώς να τα αποκτήσετε. Είστε συνέχεια αναποφάσιστοι, ανίκανοι και διστακτικοί στη λήψη αποφάσεων και ανεύθυνοι. Πρέπει να γίνετε υπομονετικοί, να σέβεστε και να  συνεργάζεστε με τους άλλους ανθρώπους παρά τη δειλία σας και την ευαισθησία σας. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε τις καλλιτεχνικές ικανότητές σας, οι οποίες όμως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δημιουργικά ή να δουλεύετε κάπου όπου το πνεύμα του συμβιβασμού είναι απαραίτητο. Λέξεις-κλειδιά: δυσκολίες στο γάμο, στις σχέσεις και τις συνεργασίες, τάση για άρνηση της κοινωνικοποίησης, εγωισμός, μαγνητισμός, απογοήτευση, σνομπισμός, ανικανοποίητες επιθυμίες, μεγάλη δύναμη στους άλλους, προβλήματα υγείας, χηρεία.

 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Σκορπιό, θα βιώσετε μια παραίτηση, μια θυσία, μια στέρηση. Θα αντιμετωπίσετε στη ζωή σας εμπόδια, ατυχήματα και συμβολικούς ή πραγματικούς θανάτους, αν και θα υπάρξουν συνήθως ευκαιρίες για να τα αποφύγετε, προτού εμφανιστεί ο κίνδυνος. Μπορεί κάποιοι του ζωδίου σας να έχουν πέσει θύμα μαγείας ή, αντίθετα, να σας έλκει αυτή η μορφή της πνευματικότητας. Προσέξτε τέτοιου είδους εμπειρίες γιατί θα αντιμετωπίσετε όχι μόνο έντονες αντιδράσεις και διώξεις αλλά θα επιβαρύνετε το κάρμα σας. Μπορεί να λάβετε μέρος σε μια επικίνδυνη και επιβλαβή δραστηριότητα, η οποία μπορεί να φέρει καταστροφικά αποτελέσματα. Η Λίλιθ στον Σκορπιό συνδέεται επίσης με το σαδισμό και τον μαζοχισμό. Μπορεί να είστε επιρρεπείς σε αυτές τις ιδιότητες ή μπορεί να υποφέρετε από ασθένειες των γεννητικών οργάνων. Λέξεις-κλειδιά: μεγάλο ενδιαφέρον για ό, τι είναι αινιγματικό, τα μυστήρια, το θάνατο, το υπερπέραν, πολύ έντονη σεξουαλικότητα που μπορεί να χαλιναγωγηθεί μόνο μέσω της δύναμης του εσωτερισμού, απογοήτευση, υλική φιλοδοξία, φαντασία, τάσεις αυτοκτονίας, μαγνητισμός, οξεία διαίσθηση, μετασχηματισμός, σαγήνη, εφιάλτες, οικονομικά προβλήματα, αναγέννηση.

 
ΤΟΞΟΤΗΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Τοξότη, έλκετε και ταυτόχρονα απωθείτε όσες εμπειρίες συνδέονται με μακρινές χώρες, ταξίδια, εξορία, ρατσισμό. Το θετικό είναι πάντως ότι αγαπάτε τα ταξίδια και να ανακαλύπτετε νέους ορίζοντες. Μπορεί να πάτε σε ένα μέρος όπου αισθάνεστε μια βαθιά συγγένεια, ένα μέρος όπου ζήσατε σε προηγούμενη ζωή. Νομίζετε ότι είστε ηθικοί, πιστοί και θρησκευόμενοι, αλλά στην πραγματικότητα φοβάστε το Θεό. Οι προσευχές και η βαθιά πνευματική μελέτη είναι τυπικά και επιφανειακά. Συνεπώς, μπορεί να εμφανίσετε ανησυχία, αμφιβολίες και φοβίες όταν πλησιάζετε σε πνευματικές εμπειρίες και πρακτικές.  Λέξεις-κλειδιά: δυσκολίες να καθοδηγήσετε τους άλλους, αναζήτηση της γνώσης μέσω της διδασκαλίας, της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της πνευματικότητας, το εξωτερικό, πνευματική αναζήτηση, εφιάλτες, ατυχήματα, αναρχισμός, προβλήματα με ξένους ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών, αγώνας για την ανεξαρτησία και την είσοδο σε μια ανώτερη συνειδητότητα.

 
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Αιγόκερω, προσπαθείτε να αντισταθείτε στους πειρασμούς της φήμης, την κοινωνικής θέσης και της δύναμης. Έχετε μεγάλες δυσκολίες γιατί εκτιμάτε εσφαλμένα την έννοια αυτών των χαρακτηριστικών ή δεν θέλετε να παραδεχτείτε καθόλου ότι κατά βάθος τα επιθυμείτε. Το επακόλουθο είναι η εσωτερική απομόνωση και ότι δημιουργείτε εξωτερικές άμυνες για να προστατευθείτε. Προσέξτε τα νεύρα σας. Η στάση σας αυτή είναι η τιμωρία είτε για τους άλλους, είτε για τον εαυτό σας. Δεν πιστεύετε σε τίποτα. Αν είστε γυναίκα, μπορεί να αφιερώσετε τον εαυτό σας εξ ολοκλήρου στη μητρότητα και επομένως, να ζείτε μόνο για το παιδί σας. Λέξεις-κλειδιά: καταστολή ενστίκτων, τάση για αλαζονεία, στειρότητα, σνομπισμός, ψυχρότητα, σιωπή, κατάθλιψη, μακροχρόνιες δοκιμασίες, απομόνωση, φιλοδοξία, χηρεία, απογοήτευση, στέρηση, αυταρχικότητα, δύσκολίες.

 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Υδροχόο, απορρίπτετε τις πολύ προσωπικές σχέσεις και βλέπετε τις συνεργασίες και τις σχέσεις μάλλον ως φιλίες. Μετά βίας είστε σε θέση να αφοσιωθείτε σε μια σχέση αλλά είστε αρκετά ανεκτικοί. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της αλήθειας, γεγονός που σας καθιστά πολύ απαιτητικούς και αμείλικτους. Αλλά η ζωή θα διαλύσει όλες τις αρχές σας και τα ιδανικά σας. Θα θέλετε να ζήσετε σύμφωνα με τη δική σας ιδεολογία και τις επιλογές σας, αλλά θα είναι αδύνατο. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια που κάνετε πάντα θα αλλάζουν. Έχετε υπερβολικά ανάγκη την ελευθερία και επαναστατικά ένστικτα, μαζί με ένα ευρύ πνεύμα και αναζητάτε πάντα να επεκτείνετε τους πνευματικούς σας ορίζοντες.Λέξεις-κλειδιά: μεγάλη ένταση, νευρικότητα, προδοσίες, θάνατος των φίλων, κλειστοφοβία, σεξουαλική ανεξαρτησία ή παρέκκλιση, έλξη ή απόρριψη της ανεξαρτησίας, ενδεχόμενο διαζύγιο, αναζήτηση της απόλυτης ελευθερίας, ατυχήματα, χειρουργεία, απελευθερωμένη προσωπικότητα στις γυναίκες.

 

 

ΙΧΘΥΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στους Ιχθύς, έχετε υπερβολική εξάρτηση από τους άλλους και απορρίπτετε τον εαυτό σας, χωρίς να αναγνωρίζετε τις ανάγκες σας. Η φαντασία σας, οι ευαισθησίες σας, η διαίσθηση και η έμπνευσή σας είναι πολύ έντονα. Οι άλλοι άνθρωποι δεν βλέπουν συχνά τα εσωτερικά σας προβλήματα. Η παθολογική αναποφασιστικότητά σας είναι ένα από τα προβλήματα που θα πρέπει να επιλύσετε, με την προϋπόθεση ότι έχετε απαλλαγεί από τις φαντασιώσεις σας, τις φοβίες σας ή την κυριαρχία των ανθρώπων. Σταματήστε να βλέπετε παντού πόνο και δράματα αλλά ψάξτε για την καθαρότητα της ψυχής, την ειρήνη και την απλότητα. Λέξεις-κλειδιά: κίνδυνος μιας πραγματικής ή συμβολικής φυλάκισης, τάσεις για προβλήματα υγείας, χρησιμοποίηση αλκοόλ ή ναρκωτικών ως φυγή από την πραγματικότητα, πολλές ερωτικές σχέσεις, ψυχολογικά προβλήματα, τάσεις για εφιάλτες, αϋπνία, προφητικές τάσεις, αύρα μυστηρίου, λάθος πνευματικές επιλογές, παρανομία, σε ένα γυναικείο χάρτη δείχνει τη γοητευτική γυναίκα.

e-zwdia.gr

loading...