Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 | Όροι χρήσης | Επικοινωνία

Ρινοπλαστική για ένα αρµονικό πρόσωπο!

Ρινοπλαστική για ένα αρµονικό πρόσωπο!
BEAUTY NEWS 10.02.2021 08:40
Από Youweekly Team

Η µύτη αποτελεί κεντρικό αισθητικό στοιχείο του προσώπου και συγχρόνως πολύ βασικό λειτουργικό όργανο, διότι είναι η αρχή του αναπνευστικού µας συστήµατος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ρινοπλαστική που αποκαθιστά αισθητικά και λειτουργικά προβλήµατα κερδίζει διαρκώς έδαφος στις µέρες µας.

Πώς γίνεται

Πραγµατοποιείται µία τριπλή επέµβαση που αφορά στην πλαστική ρινικού διαφράγµατος και στη συρρίκνωση των κάτω ρινικών κογχών, η οποία αποσκοπεί όχι µόνο στο να δείχνει ωραία η µύτη, αλλά και να διευκολύνει την αναπνοή. Κάτι που ο ασθενής αντιλαµβάνεται αµέσως µετά το χειρουργείο.

Τι διορθώνεται...

Οι διαστάσεις της µύτης –σε ό,τι αφορά το µήκος και το πλάτος– και το προφίλ της, ειδικά στην περιοχή της «καµπούρας». Ακόµη, βελτιώνεται οποιαδήποτε απόκλιση του σκελετού της µύτης, αλλά και τυχόν αναπνευστικές δυσχέρειες.

Η διαδικασία

Γιολάντα Πέπε

Η ρινοπλαστική γίνεται µέσω τοµών που βρίσκονται στο εσωτερικό της µύτης. Μέσω αυτών των τοµών πραγµατοποιείται µερική αποκόλληση του δέρµατος της µύτης, ώστε να έχει ο χειρουργός πρόσβαση στον σκελετό της. Σε επιλεγµένες περιπτώσεις γίνεται και µικρή τοµή στο κάτω µέρος της µύτης. Στη συνέχεια και µόλις εκτεθεί ο οστέινος και χόνδρινος σκελετός της, γίνονται οι τροποποιήσεις που ενδείκνυνται στη δική σας περίπτωση. Στην περίπτωση που υπάρχει έντονο πρόβληµα απόκλισης του διαφράγµατος, γίνεται ή διόρθωση ή αποκατάσταση του ρινικού διαφράγµατος, ενώ διορθώνονται και αισθητικές δυσµορφίες, ώστε συνολικά να επιτευχθεί µια αρµονική και λειτουργική µύτη. Αφού γίνουν οι ενδεικνυόµενες τροποποιήσεις, γίνεται σύγκλειση των χειρουργικών τοµών µε απορροφήσιµα ράµµατα.

Ταχεία ανάρρωση

Η παραµονή στην κλινική διαρκεί µία ηµέρα και η ανάρρωση είναι γρήγορη και ανώδυνη. Σηµείωσε ότι η καλή προεγχειρητική επικοινωνία του ασθενούς και του πλαστικού χειρουργού, η σωστή ενηµέρωση για την επέµβαση και τους στόχους της, οδηγεί στην επιτυχία.

Share