Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Όροι χρήσης | Επικοινωνία

Όµορφο & στητό στήθος µε εξελιγμένες επανορθωτικές τεχνικές!

Όµορφο & στητό στήθος µε εξελιγμένες επανορθωτικές τεχνικές!
BEAUTY NEWS 11.08.2021 08:02
Από Youweekly Team

Μετά από έντονες αυξοµειώσεις βάρους, µια εγκυµοσύνη ή και τον θηλασµό αρκετές γυναίκες παρουσιάζουν χαλάρωση του στήθους τους µε αισθητικά αλλά και λειτουργικά προβλήµατα. Παρόλα αυτά, η πρόοδος της πλαστικής χειρουργικής µπορεί πλέον να σου δώσει τη λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα.

Η πλαστικός χειρουργός, Δρ. Γιολάντα Πεπέ σου εξηγεί όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την ανόρθωση στήθους αλλά και για την ανισοµαστία. Η επιθυµία για ένα όµορφο, ανορθωµένο και συµµετρικό µε το σώµα στήθος είναι το ζητούµενο για µια σύγχρονη γυναίκα. Σήµερα µε την πρόοδο της αισθητικής ιατρικής αυτό µπορεί εύκολα να επιτευχθεί.

Γιολάντα Πέπε

Ανόρθωση στήθους:

Πως γίνεται;

Αρχικά πραγµατοποιείται ένας σχεδιασµός, έτσι ώστε να επιτευχθεί ανάπλαση του µαστού για να ανορθωθεί µαζί µε τη θηλή στην νέα θέση και ταυτόχρονα να απαλλαγείς από την περίσσεια δέρµατος. Ο µαστός επανασχηµατίζεται µε εσωτερικά ράµµατα και τοποθετείται σε υψηλότερη θέση όπως και η θηλή. Η επέµβαση πραγµατοποιείται µε γενική νάρκωση και το τραύµα κλείνεται µε απορροφήσιµο ράµµα και αυτοκόλλητη ταινία αφήνοντας µία µόνο κάθετη ουλή. Σε ορισµένες περιπτώσεις τοποθετείται παροχέτευση που αφαιρείται την επόµενη ηµέρα, ενώ θα χρειαστεί να φορέσεις ειδικό στηθόδεσµο για διάστηµα ενός µήνα. Σηµείωσε ότι µε την ανάπλαση τού µαστού επιτυγχάνεται και αύξηση του µεγέθους αφού µειώνεται η χαλάρωση τού δέρµατος.

Τι είναι η ανισοµαστία & πως αντιµετωπίζεται;

Πρόκειται για συγγενή (εκ γενετής) δυσµορφία που αφορά σε διαφορετικό µέγεθος ή τύπο µαστών ή σε υποπλασία άλλου τµήµατος του µαστού, του µαζικού αδένα, της θηλής ή και του φακέλου του δέρµατος (π. χ σωληνωτοί µαστοί). Ανάλογα µε τον τύπο και την έκταση του προβλήµατος, χρησιµοποιούνται αντίστοιχες τεχνικές που περιλαµβάνουν όλη την γκάµα της αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής τού µαστού. Το τελικό αποτέλεσµα θα σου ξαναδώσει την αυτοπεποίθηση και θηλυκή ενέργεια που κρύβεται µέσα σου. Η επέµβαση πραγµατοποιείται µε γενική αναισθησία, διαρκεί µία µε τρεις ώρες και η παραµονή στην κλινική είναι µια ηµέρα. Για την πλήρη αποθεραπεία πρέπει να περιµένεις τρεις ηµέρες, ενώ για τις επόµενες 30 ηµέρες απαιτείται η εφαρµογή ειδικού στηθόδεσµου. Συχνά χρειάζονται συνδυαστικές επεµβάσεις για την επίτευξη τού επιθυµητού αποτελέσµατος. Το αποτέλεσµα είναι άµεσα ορατό και φυσικό καθώς οι µαστοί αποκτούν ένα φυσιολογικό σχήµα και είναι ίσοι µεταξύ τους.

Share