Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 | Επικοινωνία

Πώς θα αλλάξει την υγειονομική περίθαλψη η τεχνητή νοημοσύνη;

Πώς θα αλλάξει την υγειονομική περίθαλψη η τεχνητή νοημοσύνη;
HEALTH NEWS 27.04.2023 11:02

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Ένα πεδίο όπου έχουν υπάρξει θετικές εξελίξεις είναι αυτό της υγείας, ειδικά όσον αφορά τις προβλέψεις αλλά και στην αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας.

Τα συστήματα υγείας σε όλον τον κόσμο αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Αν προσθέσουμε τα σημαντικά ερωτήματα που έθεσε η πανδημία, αλλά και τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και την κούραση που έχουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, το συμπέρασμα που καταλήγουμε είναι ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές.

Για παράδειγμα, το NHS του Ηνωμένου Βασιλείου έχει να διαχειριστεί τεράστιο φόρτο και παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις. Στην Αμερική το παντελώς ιδιωτικό σύστημα υγείας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην υγειονομική φροντίδα. Στη Ελλάδα, αντίστοιχα, υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις στην υγεία, με το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση ενδέχεται να προκαλέσει ακόμα περισσότερα ζητήματα στην αποτελεσματική θεραπεία και ανάρρωση των ασθενών, ειδικά καθώς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι κατά κεφαλή δαπάνες για την υγεία είναι σχεδόν στο μισό του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κατάσταση, λοιπόν, είναι δυσχερής. Πολλοί επαγγελματίες υγείας ψάχνουν για τρόπο να γίνει η υγειονομική περίθαλψη πιο αποτελεσματική και πιο προσιτή στους πολίτες. Και ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών. Ζούμε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, με τη ζωή μας να αλλάζει, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας.

Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που έρχονται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μαζί με τη ρομποτική, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τη γενετική μηχανική, τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις και πολλές νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιφέρει τεράστιες αλλαγές, προσφέροντας πιο αποτελεσματική, και κυρίως εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη.

Ορισμένοι οργανισμοί παροχής υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιούν ήδη κάποιες βασικές μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Η πιο συνηθισμένη χρήση είναι η πρόβλεψη, η χρησιμοποίηση, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης για να γίνουν διάφορες προβλέψεις, όπως τις θεραπείες που θα είναι πιο αποδοτικές για άτομα που εμφανίζουν καρκίνο του δέρματος ή μοτίβα σχετικά με την παχυσαρκία και την αντιμετώπισή της, αλλά και για να δημιουργούν μοτίβα για τον φόρτο εργασίας που θα έχουν συγκεκριμένες κλινικές ή και νοσοκομεία σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο το κατάλληλο προσωπικό.

Φυσικά αυτή είναι μόνο η αρχή, και πρέπει να υπάρξουν έρευνες, μελέτες και κλινικές δοκιμασίες, για να μπορούμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε ικανοποιητικό σημείο βεβαιότητας και να μπορούμε να στηριζόμαστε πάνω της για πιο σημαντικά κομμάτια της υγειονομικής περίθαλψης. Η υγεία απαιτεί λεπτομέρεια. Σε αντίθεση με τα τυχερά παιχνίδια, όπου το αποτέλεσμα είναι παντελώς απρόβλεπτο, η επιστήμη πρέπει να είναι λεπτομερής και προβλέψιμη. Να είναι βασισμένη στη λογική και να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση κάθε ενέργειας και κάθε απόφασης.

Τέλος, ένας από τους πρώτους τομείς που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι οι ενέργειες ρουτίνας. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες ενέργειες που κάνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει περισσότερος χρόνος για τους εργαζομένους, με τον φόρτο εργασίας να μειώνεται σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, πρέπει το σύστημα να είναι πραγματικά νοήμον, και οι οργανισμοί παροχής υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να έχουν δαπανήσει αμέτρητες εργατοώρες, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για λάθος.

Ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν θα αντικατασταθεί πλήρως ποτέ. Σίγουρα η τεχνολογία, και ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν συμβάλει, και θα συμβάλουν ακόμα περισσότερο, στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας. Όσο εξελιγμένα και να είναι, τα μηχανήματα δεν μπορούν ποτέ να έχουν κοινή λογική, να γίνουν δημιουργικά και να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, και πολύ περισσότερο να παρέχουν ενθάρρυνση, να δίνουν κουράγιο στον ασθενή, να προσπαθούν να τον βοηθήσουν ψυχολογικά. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ανάρρωση ενός ασθενή.

Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει τις πλήρεις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Η υγεία είναι ένας ευαίσθητος τομέας και η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη θα είναι κάτι που θα προχωρήσει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε πλήρως τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία και να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε διάφορες μεθόδους για τη σωστή αξιοποίησή της.

Share