Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020 | Όροι χρήσης | Επικοινωνία

Γλωσσοφαγιά: Αυτή η προσευχή διώχνει το μάτι και την κακή ενέργεια!

Σας προστατεύει από τις "κακές" γλώσσες!

Γλωσσοφαγιά: Αυτή η προσευχή διώχνει το μάτι και την κακή ενέργεια!
ΠΑΡΑΞΕΝΑ 19.11.2018 10:47
Follow us on Google News

Η γλωσσοφαγιά είναι διαφορετική από τη βασκανία, δηλαδή από το «κακό μάτι».

Η γλωσσοφαγιά σύμφωνα με την παράδοση έχει δυνατότερη ισχύ και είναι η κακή κριτική και σκέψη αρκετών ανθρώπων για κάποιον που τον φθονούν. Διαβάστε παρακάτω...

Η προσευχή για την γλωσσοφαγιά είναι η εξής:
"Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Δείτε ακόμη: Τεράστια ανατροπή στο prime time! Ποιο πρόγραμμα πέρασε το Bake Off;

Δόξα Πατρί, και Υιώ και αγίω Πνεύματι. Καί νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί, και Υιώ και αγίω Πνεύματι. Καί νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δείτε ακόμη: Εφιάλτης για το Γιώργο Αυτιά! Τι συνέβη;

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, έλθετω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δι’ ευχών των άγιων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν".

Share