Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 | Επικοινωνία

GNTM 3: Ο όρος που υπογράφουν οι συμμετέχοντες για τον Covid 19

Στη δημοσιότητα το έντυπο

GNTM 3: Ο όρος που υπογράφουν οι συμμετέχοντες για τον Covid 19
News 17.06.2020 10:44
Από Youweekly Team

Το Gntm 3 έρχεται τη νέα σεζόν στις οθόνες μας μέσα, κλασικά, από την συχνότητα του STAR και ήδη έχουν αποκαλυφθεί κάποια πρόσωπα - δείτε εδώ τον γιο της Πόπης Μαλιωτάκη που θα μπει στο παιχνίδι. Ωστόσο, ο Covid 19 καραδοκεί γι αυτό και η παραγωγή υποβάλλει έναν μόνο όρο στους συμμετέχοντες όσον αφορά την πανδημία.

Αναλυτικά το έντυπο συμμετοχής για το GNTM 3

(H αίτηση συμμετοχής που υποβάλλετε δεν θα δημοσιευτεί, δεν θα προβληθεί και δεν θα δοθεί στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή)

H υποβολή της αίτησης συμμετοχής και η αποδοχή των παρόντων όρων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση, προσφορά θέσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η Εταιρεία Παραγωγής του Προγράμματος μπορεί (ή και όχι) να σας καλέσει σε οντισιόν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι αποφάσεις της Εταιρείας Παραγωγής είναι σε κάθε περίπτωση τελικές, επαφίονται δε στη διακριτική της ευχέρεια. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα κάθε απόφαση της Παραγωγού σχετικά με το Πρόγραμμα, μη δυνάμενοι να τις αμφισβητήσετε με οποιοδήποτε (νομικό ή άλλο) τρόπο.

Η αίτηση συμμετοχής που συμπληρώνω αποτελεί την εκδήλωση του ενδιαφέροντος μου για τη συμμετοχή μου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τον τίτλο «GREECE’S NEXT TOP MODEL» (στο εξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο έχει αναλάβει να παράγει στην Ελλάδα για λογαριασμό της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η εταιρεία με την επωνυμία «GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ», η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, θέση «Πέτσα Βακαλόπουλου», ΒΙΟΠΑ Παλλήνης (στο εξής η «Διοργανώτρια») και το οποίο θα προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό STAR CHANNEL (στο εξής ο «Σταθμός»). Έχοντας υπόψη τους νόμους περί ψευδών δηλώσεων, δηλώνω και
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όσα αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους. Εφόσον επιλεγώ ως αναπληρωματικός/-ή, οι όροι αυτοί με δεσμεύουν σαν να είχα επιλεγεί οριστικά ως συμμετέχων/-ουσα. Αντιλαμβάνομαι, εφόσον έxω επιλεγεί ως αναπληρωματικός/-ή ότι, μέχρι να οριστώ ως οριστικός/-ή συμμετέχων/-ουσα και να συμμετάσχω (κερδίζοντας ή όχι) στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τα παρακάτω, δεν δικαιούμαι καμιά αμοιβή, καμία αποζημίωση και κανένα έπαθλο, παρά μόνο εάν κερδίσω το ορισθέν χρηματικό έπαθλο σε επεισόδιο το οποίο θα μεταδοθεί.

1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/-ΑΣ

1.1. Έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου.

1.2. Δηλώνω υπεύθυνα και εγγυώμαι ότι, όλα τα στοιχεία μου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ.) που έχω δηλώσει στη Διοργανώτρια, είναι αληθή και ακριβή, δεν έχω κάνει χρήση ψευδωνύμων και ότι διαμένω νόμιμα στην Ελλάδα.

1.3. Δηλώνω ότι, δεν είμαι υπάλληλος, συγγενής έως β’ βαθμού ή έχω άλλη επαγγελματική ή προσωπική σχέση με τις εταιρείες «GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ», «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «CBS Broadcast International B.V.» ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η οποία σχετίζεται με την παραγωγή της εκπομπής «GREECE’S NEXT TOP MODEL». Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή μου θα θεωρηθεί άκυρη και υποχρεούμαι σε επιστροφή χρημάτων, επάθλων και / ή προϊόντων που έχω κερδίσει.

1.4. Αποδέχομαι ότι, εφόσον κερδίσω χρηματικό ποσό, αυτό υπόκειται σε νόμιμη φορολογία και θα μου καταβληθεί από τη «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά την παρακράτηση του φόρου, καθαρό, έξι (6) μήνες μετά τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου στο οποίο θα έχω ανακηρυχθεί νικητής/-ήτρια του Προγράμματος. Τα μέρη συμφωνούν ότι, η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού ή / και απόδοση οποιουδήποτε επάθλου τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη μετάδοσης του συγκεκριμένου επεισοδίου στην Ελλάδα από το Σταθμό, στο οποίο επεισόδιο αφορά η απόδοση επάθλου ή η είσπραξη του ποσού. Δηλαδή, κάποιος θεωρείται νικητής και δικαιούχος οποιουδήποτε επάθλου / ποσού μόνο υπό τη βασική προϋπόθεση να μεταδοθεί στην Ελλάδα από τον Σταθμό το επεισόδιο στο
οποίο συμμετείχε και εμφανίζεται ότι κέρδισε ή ανακηρύσσεται ως νικητής. Εάν λοιπόν κάποιο ή κάποια επεισόδια δεν μεταδοθούν από τον Σταθμό για οποιοδήποτε λόγο, κανένας από τους συμμετέχοντες στα μη μεταδοθέντα επεισόδια ακόμα και αν ανακηρύχθηκε νικητής, δε δικαιούται κανένα ποσό ή έπαθλο. Όλα τα έπαθλα / ποσά που αποδίδονται στα πλαίσια της εκπομπή αποδίδονται από την εταιρεία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.». Ενημερώθηκα και αποδέχομαι ότι, τα χρηματικά έπαθλα θα παραδίδονται στους Νικητές από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» ή μέσω Τραπεζικής μεταφοράς.

1.5. Η ενεργητική συμμετοχή μου στην εκπομπή είναι αποκλειστικά απόφαση της Διοργανώτριας ή αντιπροσώπου της και δεν έχω κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης.

1.6. Συμφωνώ ότι, θα τηρήσω όλους τους κανόνες του Προγράμματος, καθώς και ότι θα σεβαστώ οποιαδήποτε απόφαση της Διοργανώτριας ή αντιπροσώπου της, η οποία μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει κάθε φορά αναγκαία για την τελική εγγραφή του Προγράμματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί ακατάλληλη η συμμετοχή μου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αντικαταστάσεώς μου με άλλο/-η διαγωνιζόμενο/-η. 1.7. Οικειοθελώς και με δική μου πρωτοβουλία συμμετέχω στο τηλεοπτικό Πρόγραμμα με τον τίτλο «GREECE’S NEXT TOP MODEL» και δεν έχω, είχα ή θα έχω καμία οικονομική απαίτηση από τη Διοργανώτρια και το Σταθμό, πλην των χρημάτων που ενδεχομένως να κερδίσω από το Πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχω.

1.8. Αποδέχομαι ότι, η συμμετοχή μου (ή μη) στο εν λόγω Πρόγραμμα, αποτελεί αποκλειστικά απόφαση της Διοργανώτριας και δεν έχω δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης. Σε κάθε δε περίπτωση συμμετοχής μου ή μη στο Πρόγραμμα, δεν δικαιούμαι και δεν θα διεκδικήσω τώρα ή στο μέλλον, οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ικανοποίηση για την παραχώρηση των -με τους παρόντες όρους μεταβιβαζόμενων προς τη Διοργανώτρια- δικαιωμάτων μου, δεδομένου ειδικά ότι, συμμετέχω στο Πρόγραμμα οικειοθελώς, με δική μου πρωτοβουλία.

1.9. Παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου στη Διοργανώτρια και το Σταθμό να μαγνητοσκοπήσει την εικόνα μου σε μέσα αποτύπωσης εικόνας και ήχου (φωτογραφίες, video, κλπ) και να μεταδώσει χωρίς χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, οπτικοακουστικό μονταρισμένο υλικό που να περιλαμβάνει την εικόνα μου, μέσω της τηλεόρασης (με μετάδοση κάθε μορφής όπως επίγεια, δορυφορική, ψηφιακή, κωδικοποιημένη) ή του διαδικτύου στην Ελλάδα, την Κύπρο και όλες τις χώρες του εξωτερικού, με τη μορφή τηλεοπτικής εκπομπής, για όσο χρονικό διάστημα και όσες επαναλήψεις η Διοργανώτρια και ο Σταθμός κρίνουν σκόπιμο για το σκοπό αυτό.

1.10. Δηλώνω ότι, δεν θα έρθω σε επαφή με κανένα Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης και δε θα δώσω πληροφορίες σε σχέση με την εκπομπή σε κανένα τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοργανώτριας και του Σταθμού. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όσο χρόνο διαρκούν τα γυρίσματα και όσο χρόνο μεταδίδεται η εκπομπή έως και δώδεκα (12) μήνες μετά την μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του Προγράμματος. Παραβίαση αυτής της υποχρέωσης δίνει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια να με αποκλείσει ή/και να με κηρύξει έκπτωτο/-η εφόσον έχω αναδειχθεί νικητής/-ήτρια, αναζητώντας την επιστροφή όσων χρημάτων ή επάθλων ή προϊόντων πιθανότατα έχω κερδίσει. Επιπλέον, σε περίπτωση που ευθύνομαι για διαρροή πληροφοριών μέσω διαδικτύου, του τύπου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σχετικά με την έκβαση του παιχνιδιού, η οποία θα καταστεί επιζήμια για την Διοργανώτρια, η ποινή της έκπτωσης μου από το παιχνίδι δεν αποκλείει την αξίωση
περαιτέρω αποζημιώσεως για την αποκατάσταση ζημιών της Διοργανώτριας και του Σταθμού.

ο όρος του Gntm για τον κορωνοϊό

1.11. Παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου για οποιαδήποτε δημοσίευση φωτογραφιών μου σε περιοδικά ή εφημερίδες, εφόσον αυτό έχει κανονιστεί από τη Διοργανώτρια ή το Σταθμό. 1.12. Αποδέχομαι ότι, η εν τέλει μετάδοση ή μη μέρους ή όλου του Προγράμματος, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Σταθμού και δεν έχω κανένα δικαίωμα ένστασης ή αμφισβήτησης αυτού. Αν για οποιονδήποτε λόγο (ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα εικόνας και ήχου, σημαντικά γεγονότα) δεν προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό «STAR CHANNEL» το συγκεκριμένο επεισόδιο στο οποίο συμμετέχω, τότε αυτομάτως: α) ακυρώνεται η συμμετοχή μου και β) παραιτούμαι από κάθε απαίτηση να λάβω το χρηματικό ποσό ή τα έπαθλα (τα οποία σημειώθηκε ότι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο παιχνίδι).

1.13. Η συμμετοχή μου στη βιντεοσκόπηση και μαγνητοσκόπηση της εκπομπής «GREECE’S NEXT TOP MODEL» γίνεται με ατομική μου ευθύνη και για οποιασδήποτε μορφής ατύχημα ή ασθένεια, η Διοργανώτρια και ο Σταθμός δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη.

1.14. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή την υγεία των λοιπών συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα καθώς και ότι, βρίσκομαι σε άριστη διανοητική, ψυχική, σωματική και φυσική κατάσταση και αντιλαμβάνομαι το περιεχόμενο της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα.

1.15. Αποδέχομαι ότι, η συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική μου ευθύνη. Αποδεχόμενος/ή τους παρόντες όρους συμμετοχής, δηλώνω και βεβαιώνω ρητά ότι, ούτε η «GREEN PIXEL PRODUCTIONS Α.Ε.», ούτε η «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ούτε οιοσδήποτε συνεργάτης, υπάλληλος, προστηθέν πρόσωπο, εκπρόσωπος, μητρική ή θυγατρική εταιρεία αυτών ή άλλως εμπλεκόμενη στο Πρόγραμμα Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χορηγών, διαφημιζόμενων, προμηθευτών), θα φέρει ευθύνη οποιουδήποτε είδους για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα ή για τυχόν τραυματισμό, ζημία ή βλάβη μου εκ της συμμετοχής μου. Δηλώνω δε ρητά ότι, δεν θα στραφώ ποτέ, κατά οιουδήποτε εκ των ως άνω προσώπων, νομικά ή άλλως, για τη διεκδίκηση οικονομικής ή
άλλης αποζημίωσης για τυχόν έξοδα, ζημίες, ευθύνες, απώλειες, κόστη που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων λόγω τραυματισμού, ασθένειας, απώλειας ή ζημίας που τυχόν υποστώ ο/η ίδιος/-α, ή οποιοσδήποτε άλλος ή σε περιουσιακά στοιχεία, ανεξάρτητα από την αιτία πρόκλησης των ως άνω. Αποδέχομαι δε ρητά ότι, σε περίπτωση που χρειαστεί και μου ζητηθεί, θα συνδράμω δικαστικά ή/και θα αποζημιώσω τα ως άνω πρόσωπα σε κάθε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, ζημίας, εξόδων ή απώλειας (συμπεριλαμβανομένων εξόδων και αμοιβών δικηγόρων) οιασδήποτε φύσης ήθελε υποστούν οι ως άνω, με οποιονδήποτε τρόπο, εξαιτίας της συμμετοχής μου σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος ή της παραβίασης οιασδήποτε εκ των δηλώσεων και εγγυήσεων που παρέχω αποδεχόμενος/-η τους παρόντες όρους ή της εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που παραχωρώ με τους
παρόντες όρους στη Διοργανώτρια και το Σταθμό.

1.16. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, δεν διώκομαι ποινικά και δεν έχω καταδικασθεί για κανένα
ποινικό αδίκημα.

1.17. Δηλώνω υπεύθυνα και αποδέχομαι ότι, εφόσον επιλεγώ να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα ως οριστικός/-ή Συμμετέχων/-ουσα, θα είμαι διαθέσιμος/-η για τα γυρίσματα του Προγράμματος, καθ’ όλο το ορισθέν χρονικό διάστημα παραγωγής του Προγράμματος, ήτοι ανά πάσα στιγμή από την 10η Μαΐου του 2020 έως και την 28η Φεβρουαρίου του 2021. 1.18. Αποδέχομαι ότι, οι παρόντες Όροι Συμμετοχής, οι Προϋποθέσεις συμμετοχής όπως και οι Κανόνες Συμμετοχής του Προγράμματος δύνανται να τροποποιηθούν είτε από τη Διοργανώτρια είτε από το Σταθμό ανά πάσα στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ/-ΟΥΣΑΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2.1. Αντιλαμβάνομαι ότι, η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, αλλά και η εμπορική εκμετάλλευση του εν λόγω Προγράμματος, προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων οδηγιών και κανόνων και τη λήψη εκ μέρους της Διοργανώτριας και του Σταθμού, ορισμένων μέτρων που συνδέονται άρρηκτα με συγκεκριμένες εκφάνσεις του δικαιώματος επί της προσωπικότητάς μου (ιδίως στο δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, του ονόματος και της φωνής μου).

Για το λόγο αυτό, παρέχω ρητά προς τη Διοργανώτρια και το Σταθμό, τη συγκατάθεσή μου και εκχωρώ σε αυτούς το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται εμπορικά οι ίδιοι ή να παραχωρούν το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους σε ολόκληρο τον κόσμο, την εικόνα, τη φωνή και γενικότερα την παρουσία μου με τους εξής ειδικότερους τρόπους: i. με την εγγραφή και αναπαραγωγή και γενικά αποτύπωση με οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο (μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα) της εικόνας μου και της φωνής μου σε κάθε μορφής υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ή ήχου ή εικόνας (π.χ. φιλμ, videodiscs, CD – video, CDs, CD-R, tape slides, φωτογραφίες, holographs, hard drives, cloud, τρισδιάστατες εικόνες κλπ.) ii. με τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του εγγεγραμμένου υλικού,άπαξ ή σε οποιονδήποτε αριθμό επαναλήψεων, στο σύνολό του, ή σε αποσπάσματα της επιλογής του Σταθμού, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων.

Στον τρόπο αυτό της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται κάθε μορφή τηλεοπτικής μετάδοσης, όπως η επίγεια ελεύθερη τηλεόραση (αναλογική και ψηφιακή), η συνδρομητική τηλεόραση κάθε μορφής (αναλογική και ψηφιακή), αλλά και η ραδιοφωνική εκμετάλλευση με κάθε μέσο, επίγειο ή δορυφορικό, ελεύθερο ή συνδρομητικό, αναλογικό ή ψηφιακό. iii. με τη μετάδοση και εμπορική εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα, στο διαδίκτυο (internet, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, YouTube κ.α.). iv. με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προώθηση του εγγεγραμμένου υλικού.

2.2. Σε περίπτωση κατά την οποία θεωρηθεί ότι αποκτώ πρωτογενώς από τη συμμετοχή και την παρουσία μου στο πρόγραμμα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, αυτά εκχωρούνται με το παρόν στη Διοργανώτρια, το Σταθμό και στην «CBS International B.V.» ως προς όλες τις ειδικότερες περιουσιακές εξουσίες που τα απαρτίζουν, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 3 και 46 του Ν. 2121/93, προς τους οποίους ήδη παρέχεται το δικαίωμα να τα εκχωρήσουν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους.

2.3. Δηλώνω ότι, τελώ σε άριστη διανοητική, ψυχική σωματική και φυσική κατάσταση, αντιλαμβάνομαι δε πλήρως το νόημα, το περιεχόμενο και την έκταση της παρεχομένης από εμένα συναινέσεως.

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ- ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Η Διοργανώτρια αποκτά το δικαίωμα της εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας, της φωνής και γενικότερα της εμφάνισης του/της συμμετέχοντος/-ουσας καθώς και της μεταβίβασης του δικαιώματος αυτού σε τρίτους, για την οποία ο/η τελευταίος/-α συναινεί, εκχωρώντας στη Διοργανώτρια και κατά περίπτωση στη «CBS International B.V.» τις αναφερόμενες στον όρο 2. εξουσίες, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών από την έναρξη προβολής του Προγράμματος.

4. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι εξουσίες και δικαιώματα που παρέχονται στη Διοργανώτρια, στο Σταθμό και στη «CBS International B.V.» και όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στους παρόντες όρους, αφορούν στην επικράτεια της Ελλάδας και της Κύπρου και κάθε άλλης χώρας του κόσμου.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αντιλαμβάνομαι ότι, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου θα περιέλθουν σε γνώση μου πληροφορίες, σχετικές με την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής, μη δημοσιοποιούμενες στο κοινό. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές, τυχόν δε κοινοποίηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω συνεντεύξεων σε άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή μέσω συγγραφής άρθρων ή βιβλίων ή μέσω δημοσίευσης τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο διαδίκτυο) απαγορεύεται απολύτως.

Η απαγόρευση αυτή επιβιώνει και εξακολουθεί να με δεσμεύει για ένα (1) ακόμη έτος από τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του Προγράμματος. Δεσμεύομαι δε να τηρήσω αυστηρά εμπιστευτικό και να μην αποκαλύψω καθ' οποιοδήποτε τρόπο και μέσο σε οποιοδήποτε πρόσωπο και να μη δημοσιεύσω, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Διοργανώτριας, οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία αιτήσεως/ επιλογής που θα περιέλθει εις γνώση μου ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων ή/και στο πρόγραμμα "GREECE’S NEXT TOP MODEL”, ούτε άλλες πληροφορίες σχετικά με τη Διοργανώτρια ή το πρόγραμμα "GREECE’S NEXT TOP MODEL” που θα αποκτήσω κατά την περίοδο αυτή.

6. ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

6.1. Απαγόρευση παραχώρησης συνεντεύξεων. Πριν και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Προγράμματος, ο/η Συμμετέχων/-ουσα δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανένα απολύτως Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοργανώτριας ή του Σταθμού. Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για ένα (1) ακόμη έτος μετά τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο ή τύπος) προσεγγίσει τον/την Συμμετέχοντα/-ουσα για παροχή συνεντεύξεως, ο/η τελευταίος/-α θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τη Διοργανώτρια, προκειμένου να εξασφαλίσει την κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη γραπτή συναίνεση.

6.2. Απαγόρευση αναρτήσεων στο διαδίκτυο. Πριν και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Προγράμματος, ο/η Συμμετέχων/-ουσα δεν επιτρέπεται να «ανεβάζει» στο διαδίκτυο, ειδικότερα δε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοργανώτριας ή του Σταθμού, οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό (φωτογραφικό, οπτικοακουστικό, ηχητικό κ.α.) αφορά στο Πρόγραμμα, στους συμμετέχοντες, στη συμμετοχή τους ή στην παραγωγή του Προγράμματος συνολικά. Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για ένα (1) ακόμη έτος μετά τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του Προγράμματος. Παραβίαση του παρόντος όρου επιφέρει την ακύρωση της συμμετοχής και / ή τυχόν νίκης του/της Συμμετέχοντα/-ουσας και αξίωση από τη Διοργανώτρια της
άμεσης επιστροφής τυχόν επάθλων, προϊόντων ή χρημάτων.

6.3. Ανόρθωση ζημιών. Σε περίπτωση που από την παράβαση των παρόντων όρων προκύψει ζημία της Διοργανώτριας ή/ και του Σταθμού (ενέργειες ή παραλείψεις που μπορούν να επιφέρουν π.χ. καταστροφή τεχνικού εξοπλισμού, μικροφώνων, καθυστέρηση ή ματαίωση γυρισμάτων, προσβολή της τιμής και της επαγγελματικής φήμης της εκπομπής και των παραγωγών ή του τηλεοπτικού σταθμού, προσβολή της αξιοπρέπειας τρίτων όπως άλλων συμμετεχόντων, παράβαση των κανονισμών ασφαλείας, κλπ), η Διοργανώτρια και ο Σταθμός διατηρούν, πλην του αυτονόητου δικαιώματος αποβολής του/της Συμμετέχοντα/-ουσας από την παραγωγή, το επιπλέον δικαίωμα να αξιώσουν την ποκατάσταση της επελθούσας εις βάρος τους θετικής ή αποθετικής ζημίας, με την καταβολή αποζημίωσης ποσού ύψους έως 50.000,00 ευρώ, ποσό το οποίο αμοιβαίως αναγνωρίζεται ως δίκαιο και εύλογο.

6.4. Αποδέχομαι ότι, η Διοργανώτρια δύναται να παραχωρήσει, αναθέσει ή άλλως μεταβιβάσει όλα τα παραχωρούμενα σε αυτή δικαιώματα μου, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου προς τούτο. Ενημερώθηκα δε και αποδέχομαι ότι, απαγορεύεται και θα αντιμετωπιστεί ωσάν μη γενόμενη, τυχόν παραχώρηση ή μεταβίβαση των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μου.

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δηλώνω ότι, η Διοργανώτρια και ο Σταθμός με έχουν ενημερώσει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ο όρος του GNTM 3 για τον Covid - 19

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID-19

Η «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «GREEN PIXEL PRODUCTION Α.Ε.» ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και βεβαιώνουν ότι, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τα αρμόδια Υπουργεία,συμμορφούμενες απολύτως με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής δηλώνω ότι, αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη να συμμορφώνομαι πλήρως με όλα τα μέτρα προστασίας, που λαμβάνει η παραγωγή για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου, να ακολουθώ πιστά τις σχετικές οδηγίες, που θα μου δίνονται κάθε φορά από την παραγωγή και να τηρώ απαρέγκλιτα τα κρατικά ανακοινωθέντα μέτρα προστασίας (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/)

Δείτε επίσης στο Υouweekly.gr:

GNTM 3: Αυτό το πρόσωπο «έκλεισε» για τη θέση της Έλενας Χριστοπούλου - Μελαχρινός και κούκλος

Από το Next Top Model του ANT1 στην κριτική επιτροπή του GNTM 3

Share