Ταυτότητα

Επωνυμία : IQ LIFE ΜΟΝ.ΙΚΕ

Ιδιοκτήτης / Μέτοχος : Αναστάσιος Δούσης

Νόμιμος εκπρόσωπος : Παναγιώτης Κουρκουλόπουλος

Διευθυντής /Διαχειριστής : Αναστάσιος Δούσης

Διευθύντρια Σύνταξης : Ευθυμία Εκίζογλου

Έδρα : Λεωφόρος Συγγρού 196, 17671 Καλλιθέα

Tηλ: 6947737049 E-mail: youweekly.gr@gmail.com

ΑΦΜ 802038614 ΔΟΥ Καλλιθέας

Δικαιούχος domain name : IQ LIFE ΜΟΝ.ΙΚΕ