Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 | Επικοινωνία

Τεχνικές για τέλειο καλοσχηµατισµένο στήθος!

Τεχνικές για τέλειο καλοσχηµατισµένο στήθος!
BEAUTY NEWS 11.05.2022 11:05

Προβλήµατα όπως το υπερβολικό µέγεθος του στήθους αλλά και η ανισοµαστία τώρα µπορεί να γίνουν παρελθόν µε τη βοήθεια της πλαστικής χειρουργικής.

Η πλαστικός χειρουργός, Δρ. Γιολάντα Πεπέ, σου εξηγεί περισσότερα.

Λίγα λόγια για τη µειωτική στήθους

Η επέµβαση γίνεται για λειτουργικούς λόγους όπως: µείωση του όγκου και του βάρους του µαστού, δερµατίτιδες στην υποµάστια πτυχή, πόνους στον αυχένα, αδυναµία αθλητικής δραστηριότητας, αλλά και για αισθητικούς λόγους. Ανάλογα µε τον σωµατότυπό σου, προσαρµόζεται και το µέγεθος της µείωσης. Η επέµβαση αφορά στην αφαίρεση τµήµατος του µαζικού αδένα, του λίπους και της περίσσειας δέρµατος καθώς και στην ανάλογη µείωση της διαµέτρου της θηλής, όπου είναι αναγκαίο.

Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ανόρθωση της θηλής και του µαστού σε νέα θέση, συµµετρικά στις δύο πλευρές. Το κύριο χαρακτηριστικό της επέµβασης είναι η διαµόρφωση ενός όµορφου και επιθυµητού µαστού, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η µείωση των µετεγχειρητικών ουλών. Οι ουλές διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες τεχνικές λόγω του πολύ µικρού µήκους των οριζοντίων τοµών, οι οποίες µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα σβήνουν. Η επέµβαση διαρκεί δύο µε τρεις περίπου ώρες και γίνεται πάντοτε µε γενική αναισθησία. Μετεγχειρητικά έχεις µια πρώτη αντίληψη του τελικού αισθητικού αποτελέσµατος, το οποίο στη τελική του µορφή ολοκληρώνεται κοντά στο τέλος του πρώτου µηνός.

Η επέµβαση είναι απαλλαγµένη από τον ιδιαίτερο πόνο και τη δυσφορία και µπορείς να επιστρέψεις στο σπίτι σου την επόµενη ηµέρα. Το µετεγχειρητικό αποτέλεσµα είναι πολύ αρµονικό και φυσικό. Παράλληλα διορθώνονται πολλά από τα προβλήµατα που προκαλούσε το βαρύ στήθος στην πλάτη και την συνολική στάση του σώµατος, ενώ γίνονται δυνατές πολλές δραστηριότητες που απέφευγες µέχρι τότε (άθληση, περπάτηµα, κ.λπ).

Τι είναι η ανισοµαστία & πως αντιµετωπίζεται;

Η ανισοµαστία ή ασυµµετρία µαστών είναι µια συγγενής (εκ γενετής) δυσµορφία που αφορά στο διαφορετικό µέγεθος ή τύπο µαστών ή σε υποπλασία άλλου τµήµατος του µαστού, του µαζικού αδένα, της θηλής ή και του φακέλου του δέρµατος (π.χ. σωληνωτοί µαστοί). Ανάλογα µε τον τύπο και την έκταση του προβλήµατος, χρησιµοποιούνται αντίστοιχες τεχνικές που περιλαµβάνουν όλη την γκάµα της αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής του µαστού.

Το τελικό αποτέλεσµα θα σου ξαναδώσει την αυτοπεποίθηση και τη θηλυκή ενέργεια που κρύβεται µέσα σου. Η επέµβαση πραγµατοποιείται µε γενική αναισθησία, διαρκεί µία µε τρεις ώρες και η παραµονή στην κλινική είναι µια ηµέρα. Για την πλήρη αποθεραπεία πρέπει να περιµένεις τρεις ηµέρες, ενώ για τις επόµενες 30 ηµέρες απαιτείται η εφαρµογή ειδικού στηθόδεσµου. Συχνά, απαιτούνται συνδυαστικές επεµβάσεις για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Σηµείωσε ότι το αποτέλεσµα είναι άµεσα ορατό και φυσικό καθώς οι µαστοί αποκτούν ένα φυσιολογικό σχήµα και είναι ίσοι µεταξύ τους.

Info

Δρ. Γιολάντα Πεπέ, Πλαστικός Χειρουργός,

Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 37, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 287800, 2310 275050

giolantapepe.gr, [email protected], Facebook: Giolanta Pepe

Share