Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 | Επικοινωνία

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την κοιλιοπλαστική!

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την κοιλιοπλαστική!
BEAUTY NEWS 09.11.2022 10:13

Η εγκυµοσύνη, η καθιστική ζωή και το πέρασµα του χρόνου προκαλούν απώλεια της ελαστικότητας του δέρµατος. Η µόνη λύση στο συγκεκριµένο αυτό πρόβληµα είναι η κοιλιοπλαστική, η οποία πολλές φορές µπορεί να συνδυαστεί µε λιποαναρρόφηση. Η πλαστικός χειρουργός, Δρ. Γιολάντα Πεπέ σου εξηγεί περισσότερα.

Τι είναι

Πρόκειται για µια επέµβαση της πλαστικής χειρουργικής, που απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες που έχουν αισθητικό πρόβληµα στην περιοχή της κοιλιάς. Στόχος της είναι να διορθώσει σηµείο προς σηµείο τις παραµορφώσεις και να αποκαταστήσει την αρµονία της κοιλιακής περιοχής, επαναφέροντας τις αρµονικές της γραµµές. Συγκεκριµένα, είναι µία διαδικασία που δίνει εντυπωσιακό αποτέλεσµα, αφού η κοιλιά γίνεται σχεδόν επίπεδη. Η τεχνική που επιλέγεται εξαρτάται από το αν πρόκειται για µια µικρή, στρόγγυλη κοιλιά, που οφείλεται σε τοπικό περιττό λίπος, ή αν πρόκειται για ένα κοιλιακό τοίχωµα που έχει διαταθεί υπερβολικά και έχει χαλαρώσει. Σε περίπτωση περιττού λίπους, πραγµατοποιείται αφαίρεσή του από την περιοχή της κοιλιάς και στη συνέχεια γίνεται σύσφιξη του κοιλιακού µυός και της ζώνης του δέρµατος, που βρίσκεται κάτω από τον αφαλό. Ο αφαλός διατηρείται στο φυσιολογικό του ύψος και η οριζόντια ουλή στην περιοχή ακριβώς από κάτω απορροφάται µε την πάροδο του χρόνου.

Άµεσα αποτελέσµατα

Tο όφελος της κοιλιοπλαστικής είναι πάντα εµφανές, άµεσο και µόνιµο µέσα από ένα αισθητικά ελκυστικό σχήµα του κοιλιακού τοιχώµατος, πράγµα που µπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την περαιτέρω απώλεια σωµατικού βάρους. Η όλη διαδικασία διαρκεί δύο ώρες και γίνεται µε γενική αναισθησία. Μετά το χειρουργείο, µπορεί να εµφανισθούν οιδήµατα και εκχυµώσεις (µελάνιασµα), οι οποίες υποχωρούν µε την πάροδο µερικών εβδοµάδων. Σηµείωσε ότι µετά την επέµβαση πρέπει να φοράς ένα ειδικό λαστέξ και µια ειδική ζώνη για την κοιλιά, ενώ χρειάζονται απαραίτητα δύο εβδοµάδες ανάπαυσης πριν επιστρέψεις στην καθηµερινότητά σου.

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι σε υπερβολικά παχύσαρκους ασθενείς, απαιτείται σωστός προεγχειρητικός και µετεγχειρητικός έλεγχος καθώς και τροποποίηση της συνηθισµένης χειρουργικής τεχνικής, εκ µέρους του χειρουργού, ώστε να επωφεληθούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό από το συγκεκριµένο χειρουργείο και να µειωθούν οι πιθανότητες επιπλοκών.

Επίσης, σε όσους υπεβλήθησαν σε επέµβαση κοιλιοπλαστικής, συνίσταται η αποφυγή εγκυµοσύνης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών, ώστε να διατηρηθούν τα καλά αισθητικά αποτελέσµατα της επέµβασης για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Info

Δρ. Γιολάντα Πεπέ, Πλαστικός Χειρουργός,

Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 37, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 287800, 2310 275050

giolantapepe.gr, [email protected], Facebook: Giolanta Pepe

Share