Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 | Επικοινωνία

Ανοίξτε… μία νέα σελίδα στα αγγλικά!

“JUPMP” into English… the QLS way!

Ανοίξτε… μία νέα σελίδα στα αγγλικά!
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 30.08.2018 12:38

Η διδασκαλία των αγγλικών τώρα πάει ένα βήμα παραπέρα μέσω της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης JUMP, η οποία γίνεται πράξη στο Δίκτυο Ανεξαρτήτων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS.

Διαβάστε παρακάτω...

JUMP: Άλμα στη διδασκαλία των αγγλικών!

Πρόκειται για μια διδακτική προσέγγιση, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 9 ετών. Εστιάζει στη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας (Phonics) και φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum).

Στόχος της είναι η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική πρόσληψη, ανάπτυξη και διατήρηση των δεξιοτήτων στην ανάγνωση και γραφή της αγγλικής γλώσσας.

Φωνημική προσέγγιση VS αλφάβητου

Τα παιδιά και οι οικογένειες τους στην Ελλάδα σήμερα στοχεύουν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σχεδόν τόσο καλά όσο και στη μητρική τους γλώσσα. Και αυτό γιατί ως ενήλικες θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις στις οποίες θα πρέπει να έχουν άνεση και ευχέρεια στην αγγλική.

Η ευχέρεια στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το Δίκτυο Ανεξαρτήτων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS, κατακτάται από μικρή ηλικία όταν οι συνάψεις του εγκεφάλου του μικρού παιδιού είναι εύπλαστες και δεκτικές σε νέα ερεθίσματα και συνεπώς στο νέο «κώδικα» της ξένης γλώσσας.

Γι'αυτό και η φωνημική προσέγγιση αποτελεί τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα και εμπειρία που ήδη εφαρμόζεται στα σχολεία του εξωτερικού, κυρίως της Μ. Βρετανίας.

Πώς λειτουργεί

Η αγγλική γλώσσα είναι μη φωνολογική. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα ελληνικά οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη). Ειδικότερα, τα 26 λοιπόν γράμματα της αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες.

Η διδακτική προσέγγιση JUMP βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίζουν τους 44 αυτούς ήχους, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με αλφαβητική σειρά. Το JUMP όμως δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει με καινοτόμο τρόπο να προσεγγίζει την γραμματική και την σύνταξη της γλώσσας διαφορετικά δίνοντας στους μαθητές μας προβάδισμα στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τις μικρές ηλικίες.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί χρήστες της γλώσσας και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσα.

Οι 4 πυλώνες JUMP

H συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσέγγιση στηρίζεται σε 4 επιμέρους άξονες:

  1. Φωνολογική προσέγγιση

Είναι ένα σύστημα διδασκαλίας πρώτης γραφής και ανάγνωσης βασισμένο στην συνθετική φωνημική μέθοδο που εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) ,με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Τα παιδιά διδάσκονται να «αποκωδικοποιούν» τόσο τα ξεχωριστά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου όσο και ομάδες γραμμάτων. Ετσι γίνονται πολύ γρήγορα ικανοί αναγνώστες και ομιλούν σωστά την ξένη γλώσσα.

  1. Βιωματική Διδασκαλία (Experiential Teaching)

Το παιδί δεν είναι στατικός δέκτης του μαθήματος αλλά συμμετέχει ενεργά μέσα από: Κινήσεις, Παιχνίδια, Συμμετοχή σε κατασκευές, Ομαδικές εργασίες

  1. Ψηφιακή Υποστήριξη (Digital Support)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του QLS υποστηρίζει περαιτέρω τη μάθηση μέσω παιχνιδοποίησης (gamification of learning). Η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή, tablet ή κινητό με έναν απλό κωδικό στο email του γονέα.

  1. Εκπαιδευμένοι Καθηγητές & Υλικό διδασκαλίας

Στο QLS, οι καθηγητές μας είναι άρτια καταρτισμένοι, φίλοι και συνοδοιπόροι, με πλήρη γνώση της διδακτικής JUMP.

Η εγκυρότητα της προσέγγισης JUMP

Πολλές είναι οι επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ειδικότερα δημοσίευση στο British Journal of Educational Psychology το 1999 αναφέρει: “Τα αποτελέσματα δείχνουν έντονη, συγκεκριμένα και σημαντική θετική βελτίωση στην αναγνωστική ικανότητα με την φωνημική προσέγγιση στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου».

Άλλες πηγές όπως η “What sort of phonics? Dr Rhona S. Johnston & Joyce Watson School of Psychology University of St Andrews , Fife, Scotland” επισημαίνει: “Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι μια φωνημική πρώτη προσέγγιση όπου τα παιδιά διδάσκονται από την αρχή τους ότι ήχοι των γραμμάτων μπορούν να αναμειχθούν και να προφέρουν λέξεις, τους δίνει μια εξαιρετική αρχή στην ανάγνωση», ενώ στο Department of Education in UK τονίζονται τα εξής: «Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διδαχθούν τα παιδιά πως να διαβάζουν.

Σχεδόν όλα τα παιδιά που αποκτούν φωνημική επίγνωση μαθαίνουν να διαβάζουν άνετα και με ευχέρεια με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα παιδιά με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες».

Who is Who του QLS (Quality in Language Services)
To QLS είναι ένα βραβευμένο, ανεξάρτητο και πρωτοποριακό Δίκτυο Ανεξάρτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου στους μαθητές και τους γονείς τους.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέλη του QLS, βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και κάνουν τη διαφορά στην ξενόγλωσση εκπαίδευση!

Βραβεύσεις

-Τον Μάιο του 2017 τo QLS τιμήθηκε με το Χρυσό Βραβείο των Education Business Awards για την Καινοτομία στην Διδασκαλία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS με την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, την οποία εφαρμόζει βάσει των Μαθησιακών τύπων των μαθητών του που ανιχνεύει με το τεστ QLP (QLS Learning Profile).

-Τον Μάιο του 2018 το QLS τιμήθηκε με το BRONZE βραβείο των Education Leaders Awards, που απονεμήθηκε φέτος στην κατηγορία της Καταπολέμησης του Σχολικού Εκφοβισμού στον τομέα της Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης και είχε ως μοναδικό αποδέκτη το QLS!

Το Δίκτυο ακόμη βραβεύτηκε με το συγκεκριμένο Βραβείο (Bronze) για την διοργάνωση των εκπαιδεύσεων των μαθητών του διά μέσου του Βρετανικού Κοινωφελούς προγράμματος του Ιδρύματος της Πριγκήπισσας Νταιάνα Anti-Bullying Ambassadors στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό είναι εγκεκριμένο από το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας και το QLS έχει ήδη εκπαιδεύσει πλέον των 120 μαθητών ανά την Ελλάδα στα κατά τόπους Κέντρα Ξένων Γλωσσών του.

Info:

Που θα βρείτε τη Jump: www.qls-jump.gr

Share