''Τελικά κληρώθηκε κανείς ή έχουμε τζάκποτ;'' - ''Πάρτι'' στο twitter με τα αποτελέσματα της πλατφόρμας «Τουρισμός για όλους»

Μάλλον δεν ήταν για όλους τελικά...

Γεωργία Σαμπαζιώτη
Youweekly Editor
''Τελικά κληρώθηκε κανείς ή έχουμε τζάκποτ;'' - ''Πάρτι'' στο twitter με τα αποτελέσματα της πλατφόρμας «Τουρισμός για όλους»

Οι πρώτες αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείο Τουρισμού , «Τουρισμός για όλους», κληρώθηκαν χθες 27/7 και πολλοί αιφνιδιάστηκαν, καθώς ενώ πληρούσαν τα κριτήρια δεν είδαν το όνομά τους στους επιλαχόντες. Οι χρήστες του twitter όπως ήταν φυσικό δεν άφησε ασχολίαστη αυτή την εξέλιξη και το σούσουρο γύρω από το κατά πόσο είναι για όλους τελικά αυτό το επίδομα, εξαπλώθηκε γρήγορα.

Υπενθυμίζεται ότι πιθανότητες να κληρωθούν είχαν όσοι είχαν ατομικό εισόδημα έως 16.000 με προσαυξήσεις ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και όσοι δεν εντάσσονται σε κάποιο άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, είτε το αξιοποίησαν είτε όχι, ενώ εξαιρέθηκαν και από το πρόγραμμα οι ωφελούμενοι του Samos - Evia Pass. Για τους απλούς δικαιούχους το ποσό της απλής κάρτας ανέρχεται στα 150 ευρώ, ενώ για τα ΑΜΕΑ στα 200.

Τα κορυφαία tweets για τα αποτελέσματα της κλήρωσης του «Τουρισμός για όλους»

Αναλυτικά το ΦΕΚ για τα κριτήρια των επιλαχόντων

Στο ΦΕΚ το voucher περιγράφεται ως «Τουρισμός για Όλους Pass», ενώ στο άρθρο 2 παρατίθενται οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με αυτό, δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

-ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παρούσας (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

-όσοι έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον κάτωθι πίνακα εισοδηματικά κριτήρια.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.

Τα κριτήρια για την απόκτηση του Pass

Να σημειωθεί ότι ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του α' κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022»:

α) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 και 2022-2023 των Ο.Α.Ε.Δ. και Δ.ΥΠ.Α., αντιστοίχως, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος «Evia-Samos Pass» ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, επιβάλλεται πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων