Οι νικήτριες είναι:

  • Αθανασία Σαγροπούλου
  • Ευαγγελία Μπίνια
  • Βασιλική Πετροπουλέα
  • Μένη Πασατσιφλικιώτη
  • Φιλιό Γεωργίου
  • Ελένη Παράσχη
  • Κιλικίδου Κική
  • Παναγιώτα Φυλακτάκη
  • Αικατερίνα Νταντάμη
  • Γεωργία Μπέκιου
loading...