Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο του Ζυγού, αλλά και ο πλανήτης, που ανάλογα με την θέση του σε έναν αστρολογικό χάρτη, δείχνει τον τρόπο που οι μεν γυναίκες εκφράζουν την θηλυκότητα και τον ερωτισμό τους, οι δε άντρες τι τύπο γυναίκας αναζητούν, και τι τύπος γυναίκας τους ξυπνά το ερωτικό ενδιαφέρον..

Yπάρχει όμως και κάτι άλλο σημαντικό που μπορεί να σου δείξει η Αφροδίτη σου, ανάλογα με τη θέση της στον αστρολογικό χάρτη: Με ποια άτομα ταιριάζεις ερωτικά περισσότερο, σύμφωνα με το πού έχουν κι εκείνοι την Αφροδίτη τους.

Καλό θα είναι να κοιτάξεις και τις μοίρες στις οποίες βρίσκεται η Αφροδίτη σου γιατί παίζει και κάποιο ρόλο το κατά πόσον η Αφροδίτη βρίσκεται στις 10 πρώτες ή στις 10 τελευταίες μοίρες του ζωδίου.

Στην περίπτωση που ξέρεις μόνο το ζώδιο του προσώπου που σε ενδιαφέρει, και αγνοείς την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο γέννησης, ώστε να βρεις την Αφροδίτη του, θεώρησε ότι αυτά που θα διαβάσεις παρακάτω ισχύουν σε κάποιο βαθμό και για το «ηλιακό» ζώδιο γενικά. Δηλαδή, είτε να έχει εκείνος που σε ενδιαφέρει την Αφροδίτη του στον Κριό είτε το ζώδιό του να είναι Κριός. Αλλά και πάλι είναι πολύ ακριβέστερο να το δεις, σε σχέση με τις δύο «Αφροδίτες».

Αν λοιπόν έχεις την Αφροδίτη σου στον:

Κριός

Με την Αφροδίτη σου στον Κριό, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στον Κριό, τον Λέοντα και τον Τοξότη (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στους Διδύμους και τον Υδροχόο (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες του Κριού, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες του Τοξότη. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες του Κριού μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες των Ιχθύων, του Καρκίνου και του Σκορπιού.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες του Κριού, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Λέοντα. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες του Κριού, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Ταύρου, της Παρθένου και του Αιγόκερω.

Ταύρος

Με την Αφροδίτη σου στον Ταύρο, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στον Ταύρο, την Παρθένο και τον Αιγόκερω (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στους Ιχθείς και τον Καρκίνο (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες του Ταύρου, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες του Αιγόκερω. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες του Ταύρου μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες του Κριού, του Λέοντα και του Τοξότη.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες του Ταύρου, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες της Παρθένου. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες του Ταύρου, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες των Διδύμων, του Ζυγού και του Υδροχόου.

Δίδυμοι

Με την Αφροδίτη σου στους Διδύμους, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στους Διδύμους, τον Ζυγό και τον Υδροχόο (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στον Κριό και στον Λέοντα (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες των Διδύμων, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες του Υδροχόου. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες των Διδύμων, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες του Ταύρου, της Παρθένου και του Αιγόκερω.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες των Διδύμων, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Ζυγού. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες των Διδύμων, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Καρκίνου, του Σκορπιού και των Ιχθύων.

Καρκίνος

Με την Αφροδίτη σου στον Καρκίνο, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στον Καρκίνο, τον Σκορπιό και τους Ιχθείς (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στον Ταύρο και την Παρθένο (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες του Καρκίνου, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες των Ιχθύων. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες του Καρκίνου μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες των Διδύμων, του Ζυγού και του Υδροχόου.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες του Καρκίνου, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Σκορπιού. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες του Καρκίνου, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Λέοντα, του Τοξότη και του Κριού.

zwd

Λέων

Με την Αφροδίτη σου στον Λέοντα, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στον Λέοντα, τον Κριό και τον Τοξότη (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στους Διδύμους και τον Ζυγό (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες του Λέοντα, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες του Κριού. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες του Λέοντα μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες του Καρκίνου, του Σκορπιού και των Ιχθύων.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες του Λέοντα, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Τοξότη. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες του Λέοντα, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Ταύρου, της Παρθένου και του Αιγόκερω.

Παρθένος

Με την Αφροδίτη σου στην Παρθένο, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στην Παρθένο, τον Ταύρο και τον Αιγόκερω (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στον Καρκίνο και τον Σκορπιό (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες της Παρθένου, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες του Ταύρου. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες της Παρθένου μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες του Λέοντα, του Τοξότη και του Κριού.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες της Παρθένου, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Αιγόκερω. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες της Παρθένου, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Ζυγού, του Υδροχόου και των Διδύμων.

Ζυγός

Με την Αφροδίτη σου στον Ζυγό, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στον Ζυγό, τους Διδύμους και τον Υδροχόο (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στον Λέοντα και τον Τοξότη (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες του Ζυγού, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες των Διδύμων. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες του Ζυγού μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες της Παρθένου, του Αιγόκερω και του Ταύρου.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες του Ζυγού, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Υδροχόου. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες του Ζυγού, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Σκορπιού, των Ιχθύων και του Καρκίνου.

Σκορπιός

Με την Αφροδίτη σου στον Σκορπιό, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στον Σκορπιό, τον Καρκίνο και τους Ιχθείς (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στην Παρθένο και τον Αιγόκερω (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες του Σκορπιού, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες του Καρκίνου. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες του Σκορπιού μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες του Ζυγού, του Υδροχόου και των Διδύμων.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες του Σκορπιού, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες των Ιχθύων. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες του Σκορπιού, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Τοξότη, του Κριού και του Λέοντα.

Τοξότης

Με την Αφροδίτη σου στον Τοξότη, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στον Τοξότη, τον Κριό και τον Λέοντα (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στον Ζυγό και τον Υδροχόο (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες του Τοξότη, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες του Λέοντα. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες του Τοξότη μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες του Σκορπιού, των Ιχθύων και του Καρκίνου.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες του Τοξότη, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Κριού. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες του Τοξότη, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Αιγόκερω, του Ταύρου και της Παρθένου.

Αιγόκερως

Με την Αφροδίτη σου στον Αιγόκερω, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στον Αιγόκερω, τον Ταύρο και την Παρθένο (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στον Σκορπιό και τους Ιχθείς (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες του Αιγόκερω, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες της Παρθένου. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες του Αιγόκερω μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες του Τοξότη, του Κριού και του Λέοντα.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες του Αιγόκερω, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Ταύρου. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες του Αιγόκερω, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Υδροχόου, των Διδύμων και του Ζυγού.

Υδροχόος

Με την Αφροδίτη σου στον Υδροχόο, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στον Υδροχόο, τους Διδύμους και τον Ζυγό (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στον Τοξότη και τον Κριό (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες του Υδροχόου, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες του Ζυγού. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες του Υδροχόου μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες του Αιγόκερω, του Ταύρου και της Παρθένου.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες του Υδροχόου, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες των Διδύμων. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες του Υδροχόου, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες των Ιχθύων, του Καρκίνου και του Σκορπιού.

Ιχθύες

Με την Αφροδίτη σου στους Ιχθύες, περισσότερο απ’ όλους σου ταιριάζουν ερωτικά όσοι έχουν Αφροδίτη στους Ιχθύς, τον Καρκίνο και τον Σκορπιό (ή έχουν αυτό το ζώδιο). Πολύ καλά όμως τα πας και με όσους έχουν την Αφροδίτη τους στον Αιγόκερω και τον Ταύρο (ή έστω με τα άτομα αυτών των ζωδίων).

Αν όμως η Αφροδίτη σου είναι στις πρώτες μοίρες των Ιχθύων, μπορεί να έχεις δυσκολίες με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη στις τελευταίες μοίρες του Σκορπιού. Με την Αφροδίτη στις πρώτες μοίρες των Ιχθύων μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις τελευταίες μοίρες του Υδροχόου, των Διδύμων και του Ζυγού.
Αν η Αφροδίτη σου είναι στις τελευταίες μοίρες των Ιχθύων, μπορεί να δυσκολευτείς στη σχέση σου με κάποιον που έχει τη δική του Αφροδίτη (ή το ηλιακό του ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Καρκίνου. Με την Αφροδίτη σου στις τελευταίες μοίρες των Ιχθύων, μπορεί επίσης να σου ταιριάζουν άτομα που έχουν τη δική τους Αφροδίτη (ή το ηλιακό τους ζώδιο) στις πρώτες μοίρες του Κριού, του Λέοντα και του Τοξότη.

astrologos.gr

 

Διαβάστε ακόμη στο Youweekly.gr:

Η Πανσέληνος στον Υδροχόο ανατρέπει τα δεδομένα της εβδομάδας- Ερωτικά ξεκαθαρίσματα για όλα τα ζώδια

Πώς θα τον φέρεις πίσω; Το ζώδιό του αποκαλύπτει τα μυστικά για να τον κάνεις μόνο δικό σου

Το τρίγωνο Ήλιου- Ουρανού βάζει φωτιά στο υπόλοιπο του καλοκαιριού! Ποια ζώδια θα επηρεάσει;

Τα καλύτερά μας σήμερα:

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Μόνη στις διακοπές – 1 μήνα χωρίς τον σύντροφό της! Τι συνέβη;

Κατερίνα Καινούργιου: Ο έρωτας την ομορφαίνει! Τι άλλαξε στην ζωή της;

Η Βούλα Πατουλίδου εξομολογείται: «Πριν τον τελικό της Βαρκελώνης κάπνισα ένα τσιγάρο και…»

loading...